Bornholms historie fra oldtiden til nutiden

Bornholm har siden oldtiden bestået af spredtliggende gårde og huse og blev i vikingetiden opdelt i 4 herreder; Nørre, Sønder, Vester og Øster Herred.

I midten af 1000-tallet kom kristendommen til Bornholm. De første kirker var af træ, men de blev senere erstattet af kirker i sten. Der blev opført en kirke i hvert sogn, 15 kirker i alt, hvoraf Østerlars rundkirke menes at være den ældste af de 4 rundkirker på Bornholm og Aa Kirke den ældste af de øvrige kirker. Læs mere her om kirker på Bornholm, herunder rundkirker

Aakirkeby blev i 1200-tallet nævnt som by og fra 1300-tallet fik de tidligere fiskerlejer Rønne, Nexø, Hasle og Svaneke status som købstæder. Bornholm levede primært af fiskeri og landbrug.

Da Bornholm var af stor strategisk betydning, blev Hammershus også et stort omdrejningspunkt i historien. Man mener, at Hammershus blev bygget omkring år 1200 af kong Valdemar Sejr og ærkebiskop Anders Sunesen.  Kongen og ærkebiskoppen sloges længe om Hammershus og dermed retten til at opkræve skatter på Bornholm.

Indtil år 1525 hørte Hammershus under ærkebiskoppen, hvorefter Bornholm blev bortgivet som len til lübeckerne af Frederik den 1. Dette som løn for fordrivelse af Christian den 2. Christian den 4. oprettede i år 1624 Bornholms milits, men i 1645 blev Bornholm erobret af Sverige, der dog efter freden igen var dansk. I 1658 blev Bornholm atter svensk - dette ved "Roskildefreden"  i kølvandet på en ny krig mellem Sverige og Danmark. Senere samme år var der stort oprør på øen, og den svenske kommandant blev dræbt. Oprørerne overdrog herefter øen til Frederik den 3. der styrede Bornholm som enevældig. Oprørerne var bl.a. Peder Olsen, Jens Kofoed og Poul Ancher.

Christiansø søbase blev indviet i 1684. I 1743 blev Hammershus forladt og kongen afgav sit bøndergodt ved auktion. Herefter var bønderne frie og man var ikke længere stavnsbundet. Men først i 1800-tallet påbegyndte en forbedring af jorderne.

I slutningen af 1800-tallet og efter år 1900 startede turistmen på Bornholm, hvor Bornholms eget jernbanenet også så dagens lys. Det sidste jernbanespor mellem Rønne og Nexø fungerede helt til 1968.

I 1939 blev Bornholms Lufthavn etableret med en midlertidig tilladelse fra luftfartstilsynet, men den måtte indstilles igen efter få dage pga. landingsbanens dårlige beskaffenhed. I november 1940 blev lufthavnen indviet og Det Danske Luftfartsselskab startede ruteflyvning til København med en daglig afgang.

Under 2. verdenskrig var Bornholm lige som resten af Danmark besat af tyskerne, men da resten af Danmark blev befriet i 1945, nægtede tyskerne på Bornholm at overgive sig til Sovjetunionen, hvorved Rønne og Nexø blev bombet. Først et år senere forlod de sovjetiske styrker Bornholm, og der blev oprettet et dansk forsvar.

Østerlars Kirke - rundkirker på BornholmØsterlars kirke, der i middelalderen var indviet til Skt. Laurentius, er den største af Bornholms fire rundkirker og en af Bornholms mest besøgte seværdigheder. Man mener, at kirken, der er bygget af rå kløvede kampesten, blev opført ca. år 1150. Læs mere her om rundkirker
Almindingen - EkkodalenAlmindingen er en af danmarks største skove og ligger midt på Bornholm. Almindingen betyder "Alle mands eje" og kommer sig af, at Almindingen tidligere blev brugt som fællesareal for alle bønderne i området, hvor kreaturer fik lov at græsse. Læs mere her om Almindingen
Hammershus - BornholmHammershus er Nordeuropas største borgruin og også Bornholms mest besøgte attraktion. Hammershus er beliggende på en klippeknude, og hæver sig derfor storslået 74 meter over havet med stejle klipper ud mod Østersøen. Læs mere her om Hammershus